Blog

7 เมษายน 2018

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “รดน้ำดำหัว”

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “รดน้ำดำหัว” ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ และเพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และความเป็นศิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ บริเวณลานชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ , , ,