Blog

28 พฤษภาคม 2019

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบมาสคอจ

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบมาสคอจ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่า 26,000 บาท ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.labour.go.th

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ , , ,