Blog

10 มิถุนายน 2019

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาสารคาม มีความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาสารคาม มีความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมตำแหน่งงานว่างในจังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ,