Tag Archives: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

23 มิถุนายน 2018

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่ง ประจำเดือนมิถุนายน จังหวัดมหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่ง ประจำเดือนมิถุน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์
7 เมษายน 2018

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “รดน้ำดำหัว”

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์
5 มีนาคม 2018

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์