ระบบจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา

 
ค้นหาข้อมูล * กรอกข้อมูล

 


โครงงาน : การพัฒนาอุปกรณ์รายงานข้อมูลรังสีอัลตราไวโอเลต และอุณหภูมิ

ผู้จัดทำ : นายณัฐวุฒิ ทินบุตร และนายวัฒพล เนื่องคันธีร์

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นคาศัพท์ภาษา 4 ภาค บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ผู้จัดทำ : นางสาวทิพวรรณ กาสีแพง

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ปีการศึกษา : 2558


โครงงาน : การพัฒนาระบบดูแลการเจริญเติบโตผักอัตโนมัติในแปลงเกษตรกางมุ้ง(กรณีศึกษาผักคะน้า)

ผู้จัดทำ : นายบัณฑิต แก้วภูมิแห่ และนายธีรพงศ์ สุริโย

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์วินัย โกหลำ

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลบุคลากรและครูโรงเรียนบ้านหัวนาคา

ผู้จัดทำ : นายธีระพงษ์ อุปัชฌาใต้

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ณัฐพงศ์ พลสยม

ปีการศึกษา : 2558


โครงงาน : แบบจาลองลานจอดรถอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี RFID

ผู้จัดทำ : นายนคร สินคา และนายอรรถพล วงค์มาตย์

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น “การทำครั่ง”

ผู้จัดทำ : นางสาวนัดดา เภาสี

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ณัฐพงศ์ พลสยม

ปีการศึกษา : 2558


โครงงาน : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะร้านกาแฟในจังหวัดมหาสารคาม บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ผู้จัดทำ : นางสาวกนกกานต์ บุญเรือง

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ณัฐพงศ์ พลสยม

ปีการศึกษา : 2558


โครงงาน : การพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าด้วยเซ็นเซอร์

ผู้จัดทำ : นางสาวอรวรรณ คาไซร้

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ

ปีการศึกษา : 2558


โครงงาน : การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลน้าประปาหมู่บ้านหนองตาเต็นออนไลน์

ผู้จัดทำ : นายศรีปกรณ์ โพธิ์ศรีวัง

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality

ผู้จัดทำ : นางสาวนิภาพร สุนทรสนิท

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ปีการศึกษา : 2559

 


58 รายการ | จำนวน : 6 | หน้า : << ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6] ต่อไป>>

 

 
 
 
พัฒนาโดย นายอานนท์ ธุรกิจ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม