ระบบจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา

 
ค้นหาข้อมูล * กรอกข้อมูล

 


โครงงาน : การพัฒนาระบบฝากขายและจองคิวผสมเทียมโคเนื้อ

ผู้จัดทำ : นางสาวนิศารัตน์ เทียบดอกไม้

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์นราธิป ทองปาน

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาระบบจองคิวคลินิกทันตกรรม

ผู้จัดทำ : นางสาวปนัดดา คงดี

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ณัฐพงศ์ พลสยม

ปีการศึกษา : 2558


โครงงาน : การพัฒนาระบบซื้อ-ขายสินค้ามือสองออนไลน์

ผู้จัดทำ : นางสาวประภาวดี รัฐเมือง

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้คำศัพท์อาเซียน

ผู้จัดทำ : นางสาวปวีณา เชื่อมวงค์

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาระบบการจองรถบัสออนไลน์มงคลชัยทัวร์

ผู้จัดทำ : นางสาวปิยะวรรณ มูลพันธ์

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ณัฐพงศ์ พลสยม

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : ระบบขายส่งเตาถ่านร้าน ส.วิไลเตาประหยัด

ผู้จัดทำ : นายพันภิชิต พลโคตร

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์นราธิป ทองปาน

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาหุ่นยนต์บังคับแขนกลด้วยแอพพลิเคชั่นผ่าน WiFi

ผู้จัดทำ : นายวัชรพล มงคลมะไฟ และนายวุฒิ พิทักษ์สินเธาว์

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ณัฐพงศ์ พลสยม

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่พักในจังหวัดมหาสารคาม ด้วยเทคโนโลยื VR

ผู้จัดทำ : นางสาววารี ทองปั้น

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบัตรคำภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยี Multi Marker

ผู้จัดทำ : นางสาววารุณี ภูสีฤทธิ์

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ปีการศึกษา : 2558


โครงงาน : การพัฒนาระบบซื้อ-ขาย อุปกรณ์ก่อสร้าง กรณีศึกษา: ร้านราชาคอนกรีต

ผู้จัดทำ : นางสาววิยะดา แสนราชา

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ

ปีการศึกษา : 2558

 


58 รายการ | จำนวน : 6 | หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6] ต่อไป>>

 

 
 
 
พัฒนาโดย นายอานนท์ ธุรกิจ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม