ระบบจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา

 
ค้นหาข้อมูล * กรอกข้อมูล

 


โครงงาน : ระบบการจัดการคลังสินค้าโสพลวัสดุ

ผู้จัดทำ : นายอนุวัฒน์ พิกุลศรี

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์นราธิป ทองปาน

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการธนาคารออนไลน์โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์

ผู้จัดทำ : นางสาวอภิญญา เพ็ชรน้อย

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ณัฐพงศ์ พลสยม

ปีการศึกษา : 2558


โครงงาน : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นคาศัพท์ภาษาไทยพื้นฐานสาหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ผู้จัดทำ : นางสาวอภิณพร ภูจีระ

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ณัฐพงศ์ พลสยม

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไหมมัดหมี่ของดีอำเภอชนบท

ผู้จัดทำ : นางสาวอรอนงค์ แก้วมาลา

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีออกเมนเทด เรียลลิตี้ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ผู้จัดทำ : นายอานนท์ แทนไชยสง

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ปีการศึกษา : 2558


โครงงาน : การพัฒนาชุดควบคุมอุปกรณ์เปิด–ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่าน สมาร์ทโฟนและเว็บบราว์เซอร์ อาน

ผู้จัดทำ : นายอานพ ไชยวงค์

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์นราธิป ทองปาน

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : ชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ผู้จัดทำ : นายปริวัฒน์ นามมุงคุณ และนายวชิระ ป้อมชัย

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์นราธิป ทองปาน

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้จัดทำ : นางสาวอารียา สีตุ้ยเลิง

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ

ปีการศึกษา : 2560

 


58 รายการ | จำนวน : 6 | หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6

 

 
 
 
พัฒนาโดย นายอานนท์ ธุรกิจ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม