สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ข้อมูลหลัก
  คณะ/สาขาวิชาภายใน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  8

ปีเข้าศึกษา ระดับ/หลักสูตร/สาขา ภาคปกติ ภาคพิเศษ / กศ.บป. รวมทั้งหมด
2556 ปริญญาตรี หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
19 - 19
2557 ปริญญาตรี หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 - 12
2558 ปริญญาตรี หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
21 - 21
2559 ปริญญาตรี หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
21 - 21
2560 ปริญญาตรี หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- - -
รวมทั้งสิ้น 73 0 73

ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | หลักสูตร | บุคลากร | กระดานสนทนา | ดาวน์โหลด     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44000 โทรศัพท์ 0-4371-2710 โทรสาร 0-4371-2161
  Copyright © 2015 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. All Rights Reserved.