สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  บุคลากร สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์วรรณภร สารภักดิ์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประเภทสายงาน : อาจารย์
อาจารย์ธเนศ ยืนสุข
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  ประเภทสายงาน : อาจารย์
อาจารย์อุมาภรณ์ เหล็กดี
  ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประเภทสายงาน : อาจารย์
อาจารย์กฤษดา หินเธาว์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  ประเภทสายงาน : อาจารย์
อาจารย์กีรติ ทองเนตร
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  ประเภทสายงาน : อาจารย์
มีข้อมูลทั้งหมด  5  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     มรม.รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
     http://202.29.22.73/admission/quota/regis


ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | หลักสูตร | บุคลากร | กระดานสนทนา | ดาวน์โหลด     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44000 โทรศัพท์ 0-4371-2710 โทรสาร 0-4371-2161
  Copyright © 2015 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. All Rights Reserved.