NCTIMBlog

14 มีนาคม 2019

ประกาศผลรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 5 (ระดับบัณฑิตและนักวิจัยทั่วไป)

หมายเหตุ : ให้ผู้วิจัยตรวจสอบชื่อผู้วิจัยให้ถูกต้อง พร้อมระบุที่อยู่ส่งไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ประกาศ หากมีการแก้ไขชื่อผู้วิจัยสามารถแจ้งได้ที่ http://gg.gg/gdnctim

ข่าวประชาสัมพันธ์