แบบสำรวจขนาดเสื้อสำหรับผู้นำเสนอระดับบัณฑิตศึกษา งานประชุมวิชาการ NCTIM2020

รับเสื้องานประชุมวิชาการ NCTIM2020 1 ตัว ต่อ 1 บทความ

 คลิกที่นี่  http://gg.gg/grzml

**หมายเหตุ สามารถรับเสื้อเพิ่มได้ ราคาตัวละ 250 บาท (ชำระที่หน้างาน)

 

                      ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณากลุ่มนักศึกษาระดับ โท เอก อาจารย์ นักวิจัยทั่วไป

Download [243.33 KB]