Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอความอนุเคราะห์นักศึกษากรอกแบบประเมินผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษากรอกแบบประเมินผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความอนุเคราะห์นักศึกษากรอกแบบประเมินผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 6-31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้สามารถกรอกแบบประเมินได้ที่ : http://survey.rmu.ac.th/university/index.php

ITRMU CHECK ALSO

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย โครงการสนับสนุนบูรณาการ IR2R ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศคณะเทคโนโ …