Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “รดน้ำดำหัว”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “รดน้ำดำหัว”

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว” ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ และเพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และความเป็นศิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ บริเวณลานชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Start Up

เมื่อวันที่ 16 …