Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครรับเลือกนายกโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครรับเลือกนายกโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศรับสมัครรับเลือกนายกโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครวันที่ 1216 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คุณสมบัติการสมัครดังเอกสารแนบ

ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล จำนวน 242 ทุน ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ เ …