เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / งานราชภัฏตักสิลาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

งานราชภัฏตักสิลาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ประเภทการแข่งขัน

สมัครเข้าร่วมแข่งขันฟรี!!! พร้อมชิงของรางวัล

1. การแข่งขันเกมส์ E-Sport วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 (รับสมัครทีมละ 5 คน) [คลิกเพื่อสมัคร]
2. การแข่งขันการประกอบและการบังคับหุ่นยนต์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 [คลิกเพื่อสมัคร]
3. การแข่งขันการประกวดภาพถ่าย วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 [คลิกเพื่อสมัคร]
4. การควบคุมโดรน (Dron) บินถ่ายภาพทางอากาศและการใช้เครื่องมือสำรวจรังวัดที่ดิน ร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 [คลิกเพื่อสมัคร]
5. การแข่งขันเกมส์เพื่อการศึกษา (บิงโก Bingo) บนเเอปพลิเคชัน วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 [คลิกเพื่อสมัคร]

ประเภทกิจกรรม

» กิจกรรมการนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

» กิจกรรมการจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 500 คน วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

» กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาด้าน “ความท้าทายในการประกอบธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

» กิจกรรมการจัดการความรู้สำหรับอาจารย์และบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ