เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ติดต่อคณะ

ติดต่อคณะ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043020227