Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเผยแพร่ ถ่ายทอดโครงการ ICT ตามพระราชดำริฯ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเผยแพร่ ถ่ายทอดโครงการ ICT ตามพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเผยแพร่ ถ่ายทอดโครงการ ICT ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : พลวัฒน์ อัฐนาค / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เป็นพระมหากรุณา …