Upcoming Events
Home / ประกวดราคา / ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขยายระยะเวลาการยื่นซองจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขยายระยะเวลาการยื่นซองจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขยายระยะเวลาการยื่นซองจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่ง ประจำเดือนมิถุนายน จังหวัดมหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์ ต …