Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมนำเยี่ยมชมการบริหารจัดการและนำเสนอผลงานของคณะ รวมถึงความภาคภูมิใจต่างๆ

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานสถาปนาเมืองมหาสารคาม ๑๕๓ ปี (ท้าวกวด)

เมื่อวันที่ 22 …