เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / สมัครเข้าอบรมการพัฒนาหลักสูตร/การเรียนการสอนแบบ WIL และเขียนโครงการวิจัยมุ่งเป้างบรายได้ ปีงบประมาณ 2562

สมัครเข้าอบรมการพัฒนาหลักสูตร/การเรียนการสอนแบบ WIL และเขียนโครงการวิจัยมุ่งเป้างบรายได้ ปีงบประมาณ 2562

สมัครเข้าอบรมการพัฒนาหลักสูตร/การเรียนการสอนแบบ WIL และเขียนโครงการวิจัยมุ่งเป้างบรายได้ ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

This form is currently closed for submissions.