Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านกระบากวิทยาคาร ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

พิธีตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 19 …