เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระวรุณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระวรุณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี อาจารย์ธเนศ ยืนสุข รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระวรุณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  จิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ อาคารกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจิตอาสาพระวรุณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 พร้อมทั้ง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นนำจิตอาสา กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และมอบหมายภารกิจ ทำความสะอาดในลำดับต่อไป

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง / ประมวล ราชมูล
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ITRMU CHECK ALSO

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2563

สำนักศิลปะและวั …