เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม การจัดทำแผนและการเขียนรายงานประเมินตนเอง

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม การจัดทำแผนและการเขียนรายงานประเมินตนเอง

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรม การจัดทำแผนและการเขียนรายงานประเมินตนเองเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 4 หลักสูตร

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://gg.gg/g17pj

สอบถามเพิ่มเติม ดร.กาญจนา ดงสงคราม 082-8522565 คุณ ธนกฤต วิชัยวงษ์ 081-9546655

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุมใหญ่สา …