เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม การจัดทำแผนและการเขียนรายงานประเมินตนเอง

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม การจัดทำแผนและการเขียนรายงานประเมินตนเอง

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรม การจัดทำแผนและการเขียนรายงานประเมินตนเองเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 4 หลักสูตร

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://gg.gg/g17pj

สอบถามเพิ่มเติม ดร.กาญจนา ดงสงคราม 082-8522565 คุณ ธนกฤต วิชัยวงษ์ 081-9546655

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องการรับบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถส่งบทความฯ ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน 31 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์จา …