เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อ วันที่ 6 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

 

ภาพ / ข่าว :  ประมวล  ราชมูล , ภาคิน บุญจิตรเกษม
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ITRMU CHECK ALSO

พิธีเปิดค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563

ค่ายกิจกรรมเตรี …