เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการเทคโนโลยี

สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ

นายวินิตย์ พิชพันธ์

นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการเทคโนโลยี

ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ อยู่ในระดับ ดีเยียม

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุเคราะห์แหล่งเรียนรู้อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน

คณะเทคโนโลยีสาร …