เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการเทคโนโลยี

สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ

นายวินิตย์ พิชพันธ์

นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการเทคโนโลยี

ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ อยู่ในระดับ ดีเยียม

ITRMU CHECK ALSO

พิธีเปิดค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563

ค่ายกิจกรรมเตรี …