เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด ได้กำหนดจะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด ได้กำหนดจะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัยมหาวิทยาลัยมรม.จำกัด

ได้กำหนดจะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2562 ในวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เกีี่ยวกับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยนคืนประจำปี 2562 แจ้งให้ทราบว่าสหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนหลังวันที่ประชุมสามัญ เข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกหรือเลขที่บัญชีที่สมาชิกได้เคยแจ้งใว่ต่อสหกรณ์ หากท่านใดประสงค์ที่จะเอาเข้าบัญชีอื่นให้แจ้งสหกรณ์ฯ ภายใน วันที่ 27 มกราคม 2563 นี้

 

ITRMU CHECK ALSO

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563

สถาบันพัฒนาบุคล …