เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ออกนิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล

ออกนิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล)

  ได้ออกนิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล(การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากทางหน่วยงานเป็นอย่างดีมาก ทั้งนี้ทางสาขาวิชาขอให้นักศึกษาจงรักษาความดีและประสบการณ์ในครั้งนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตการทำงานในอนาคตอันใกล้นี้

 

 

 

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุเคราะห์แหล่งเรียนรู้อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน

คณะเทคโนโลยีสาร …