เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ออกนิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล

ออกนิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล)

  ได้ออกนิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล(การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากทางหน่วยงานเป็นอย่างดีมาก ทั้งนี้ทางสาขาวิชาขอให้นักศึกษาจงรักษาความดีและประสบการณ์ในครั้งนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตการทำงานในอนาคตอันใกล้นี้

 

 

 

ITRMU CHECK ALSO

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 29 กรกฎา …