เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / เข้าร่วมปรึกษาหารือและ รับคำแนะนำจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.

เข้าร่วมปรึกษาหารือและ รับคำแนะนำจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.

เมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือ และ รับคำแนะนำจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เพื่อเสนอให้คณะเป็นองค์กรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการบริหารสถานศึกษา  ณ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น ๑๔ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

 

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุเคราะห์แหล่งเรียนรู้อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน

คณะเทคโนโลยีสาร …