เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ (บ.กศ.) พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ (บ.กศ.) พ.ศ.2563

ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ (บ.กศ.) พ.ศ.2563 ภายใน 31 มกราคม 2563 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://research.rmu.ac.th

ITRMU CHECK ALSO

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสือสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมประชาสัมพันธ …