เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบรับตรงผ่านคณะ)

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบรับตรงผ่านคณะ)

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบรับตรงผ่านคณะ) ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

#รับสมัครนักศึกษาใหม่2563
#ตัดสินใจเรียนทั้งทีเรียนในสาขาที่มีงานรองรับในยุคดิจิทัล
#สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล
#มาเริ่มเรียนรู้จากเบื้องต้นจนเกิดความเชี่ยวชาญ
#มีอาจารย์และรุ่นพี่ดูแลอย่างใกล้ชิด
#มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรากันนะ

ITRMU CHECK ALSO

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสือสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมประชาสัมพันธ …