เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากร มรม. พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากร มรม. พ.ศ. 2563

แจ้งประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากร มรม. ไปยังสมาชิกสโมสรบุคลากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากร มรม. พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ITRMU CHECK ALSO

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563

สถาบันพัฒนาบุคล …