เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

แจ้งประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 2 เรื่องดังนี้
  1. หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณ๊ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ http://personnel.rmu.ac.th/iDocument/rule/1595
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง http://personnel.rmu.ac.th/iDocument/rule/1594
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์ที่แนบมา

ITRMU CHECK ALSO

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563

สถาบันพัฒนาบุคล …