เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือในการดำเนินมาตรการควบคุมมลพิษจากยานพาหนะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือในการดำเนินมาตรการควบคุมมลพิษจากยานพาหนะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

เรื่องแจ้งจากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือในการดำเนินมาตรการควบคุมมลพิษจากยานพาหนะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ดังนี้

1.  โดยให้ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก และ

2. ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในสังกัดเข้มงวดในการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ตรวจสอบเครื่องยนต์ในสังกัด โดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ITRMU CHECK ALSO

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563

สถาบันพัฒนาบุคล …