เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ขอเชิญเข้าร่วมงานวันราชภัฏ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันราชภัฏ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน มหาวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือ จากอาจารย์ และบุคลากรขอเชิญให้เข้าร่วมในวันราชภัฏ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กำหนดการรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเทศบาลเมืองนครราชสีมา ขอรับนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานสหกิจศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำนักงานเทศบาลเ …