เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรม. ขอให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนกรอกข้อมูล เพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย webometrics ranking

ประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรม. ขอให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนกรอกข้อมูล เพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย webometrics ranking

เรื่องแจ้งจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มรม. ขอให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนกรอกข้อมูล เพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย webometrics ranking เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

กรอกข้อมูล คลิกที่นี่

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเทศบาลเมืองนครราชสีมา ขอรับนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานสหกิจศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำนักงานเทศบาลเ …