เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญผู้ประกอบการ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Business Incubation Challenge)

ขอเชิญผู้ประกอบการ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Business Incubation Challenge)

!!!#โอกาสดีๆเป็นของท่านแล้ว!!!
#RMUBIเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ขอเชิญผู้ประกอบการ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Business Incubation Challenge)

#คุณสมบัติ
1. นักศึกษา และนักศึกษาจบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและบุคคลทั่วไป
2. มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง
3. มี Business Model ที่ชัดเจน
4. มีการทดสอบตลาดเบื้องต้น
5. มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
6. มีความ ต้องการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ
1. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
2. การพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
3. การพัฒนากระบวนการผลิต
4. เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย
5. แผนธุรกิจ

#ขั้นตอนการบ่มเพาะ
1) Screening : คัดเลือกผู้ประกอบการ
2) Pre-Incubation : ให้ความรู้ จัดอบรม เพิ่มศักยภาพ
3) Incubation : ระยะเวลาบ่มเพาะตามอายุสมาชิก 3 ปี

#ช่องทางการสมัคร
1) ดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://drive.google.com/file/d/1qaBiZNYSoeVVm6aqxjKZdynCveyfMQ4w/view?usp=sharing สแกนส่งมาที่อีเมล Rmubi01@gmail.com
2) สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น 1 (อาคาร 34 )คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 16 มีนาคม 2563

#สอบถามเพิ่มเติม 043 742621 ต่อ 733 /062 1695653 / 086 6300064 / 087 9192464
#หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
#RMUBI
#RMU

ITRMU CHECK ALSO

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสือสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมประชาสัมพันธ …