เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ทุน-วิจัย / ประชาสัมพันธ์ทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศส Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศส Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศส Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี พ.ศ. 2563 เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยที่มีอายุตำกว่า 35 ปี เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก โดยนักศึกษาสามารถเลือกสาขาใดก็ได้ในการศึกษา ผู้สนใจสมัครทางออนไล์ได้ที่เว็บไซต์ www.francothai-science.com/scholarships ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2563

สำนักงานคณะกรรม …