เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ สำนักบริการวิชาการ การส่งข้อเสนอโครงการโดยย่อ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบฯ คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

ประชาสัมพันธ์ สำนักบริการวิชาการ การส่งข้อเสนอโครงการโดยย่อ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบฯ คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ2) ขยายเวลาประกาศรับข้อเสนอโครงการโดยย่อ (Project brief) ของคลินิกเทคโนโลยีเคือข่ายเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2564-2565

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารไฟล์แนบ

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเทศบาลเมืองนครราชสีมา ขอรับนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานสหกิจศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำนักงานเทศบาลเ …