เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ สำนักบริการวิชาการ การส่งข้อเสนอโครงการโดยย่อ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบฯ คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

ประชาสัมพันธ์ สำนักบริการวิชาการ การส่งข้อเสนอโครงการโดยย่อ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบฯ คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ2) ขยายเวลาประกาศรับข้อเสนอโครงการโดยย่อ (Project brief) ของคลินิกเทคโนโลยีเคือข่ายเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2564-2565

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารไฟล์แนบ

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องการรับบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถส่งบทความฯ ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน 31 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์จา …