เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ทุน-วิจัย / ประชาสัมพันธ์ รัฐบาลออสเตรีย ประสงค์มอบทุน Ernst Mach-Grant -ASEA-UNINET ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์ รัฐบาลออสเตรีย ประสงค์มอบทุน Ernst Mach-Grant -ASEA-UNINET ประจำปี 2563

รัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst-Mach Grants (EMG) – ASEA-UNINET ประจำปี 2563
เพื่อนิสิตและบุคลากรที่มีความประสงค์จะศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย
โดยทุนดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. Post-doc Grants (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก) ระยะเวลา 3-9 เดือน
2. PhD-Grants (ทุนปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 ปี
3. Sandwich-Grants (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ระยะเวลา 9 เดือน
4. Music-Grants (ทุนดนตรี) ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน

คุณสมบัติเบื้องต้น
ผู้สมัครต้องมีสถานภาพเป็นอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย หรือนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดของทุน
โปรดศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้จาก เว็บไซต์
โดยผู้ที่ต้องการสมัครจะต้องทำการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์จาก https://www.scholarships.at/ เท่านั้น
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 เมษายน 2563

ITRMU CHECK ALSO

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสือสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมประชาสัมพันธ …