เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับสถาบัน จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
  1. สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ วันที่ 22-23 ก.พ. 2563 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ โดยมีค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
  2. สำหรับผู้มีประสบการณ์ วันที่ 24 ก.พ. 2563 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ โดยมีค่าลงทะเบียน 2,500 บาท รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องการรับบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถส่งบทความฯ ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน 31 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์จา …