เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ประชุมคณะ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เตรียมงานประชุมวิชาการ NCTIM 2020

ประชุมคณะ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เตรียมงานประชุมวิชาการ NCTIM 2020

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ หรือบทความวิจัยประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE2021) เทคโนโลยีแห่งความสุขวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564

คณะเทคโนโลยีอุต …