เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ประชุมคณะ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เตรียมงานประชุมวิชาการ NCTIM 2020

ประชุมคณะ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เตรียมงานประชุมวิชาการ NCTIM 2020

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยอบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020

กระทรวงดิจิทัลเ …