เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำสั่งแต่งตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวดล กัญญาคำ ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ เรื่องการแจ้งข้อมูลบุคลากร และนักศึกษาที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

ศูนย์สุขภาพชุมช …