เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเทศบาลเมืองนครราชสีมา ขอรับนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานสหกิจศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเทศบาลเมืองนครราชสีมา ขอรับนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานสหกิจศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำนักงานเทศบาลเมืองนครราชสีมา ขอรับนิสิต-นักศึกษา เข้าฝึกงานสหกิจศึกษา,ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ Tk Square Korat โทร.044-242558 หรือทาง Facebook : Tk Square Korat

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ITRMU CHECK ALSO

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และส่งผลงานนำเสนอในงานระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563

กรมสุขภาพจิต กร …