เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเทศบาลเมืองนครราชสีมา ขอรับนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานสหกิจศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเทศบาลเมืองนครราชสีมา ขอรับนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานสหกิจศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำนักงานเทศบาลเมืองนครราชสีมา ขอรับนิสิต-นักศึกษา เข้าฝึกงานสหกิจศึกษา,ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ Tk Square Korat โทร.044-242558 หรือทาง Facebook : Tk Square Korat

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ITRMU CHECK ALSO

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศรับสมัครบ …