เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม จำนวน 4 หลักสูตร

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม จำนวน 4 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่
  1. การพัฒนาเครื่องมือและประยุกต์ใช้งานข้อมูลภาคสนามอย่างมืออาชีพ
  2. การพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิด
  3. การใช้โปรแกรม QGIS
  4. การพัฒนแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศบนสมาร์ทโฟน

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ เรื่องการแจ้งข้อมูลบุคลากร และนักศึกษาที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

ศูนย์สุขภาพชุมช …