เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ขอความร่วมมือโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ขอความร่วมมือโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญร่วมสนับสนุน “โครงการแบ่งปัน&ปันรัก…ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์” เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ

ประชาสัมพันธ์จา …