เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมจิตต์ บุรฉัตร ขอเชิญอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุนธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมจิตต์ บุรฉัตร ขอเชิญอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุนธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมจิตต์ บุรฉัตร ขอเชิญอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ผู้ทรงคุณธรรม
มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกรับรางวัล
“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม
ส่งผลงานไปยัง กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ

ITRMU CHECK ALSO

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และส่งผลงานนำเสนอในงานระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563

กรมสุขภาพจิต กร …