เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยกำนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-18 มิถุนายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.srru.ac.th

ITRMU CHECK ALSO

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศรับสมัครบ …