เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม แจ้งแนวปฏิบัติเรื่องการแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของบริจาค ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม แจ้งแนวปฏิบัติเรื่องการแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของบริจาค ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม แจ้งแนวปฏิบัติเรื่องการแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของบริจาค ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบนี้

ITRMU CHECK ALSO

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563

สถาบันพัฒนาบุคล …