เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / เรื่องแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่องแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่องแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  1. แจ้งเรื่องจากสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่องเตรียมพร้อมให้ดี ..แต่ถ้าจะให้ดีต้องสังเกตฉลาก 2) เรื่องการปรับเปลี่ยนใหม่สัญญาการเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ 3) เรื่องปัญหาการซื้อขายออนไลน์
  2. เรื่องการติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ช่วงสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ITRMU CHECK ALSO

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563

สถาบันพัฒนาบุคล …