เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เฟส 2 จำนวน 560 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เฟส 2 จำนวน 560 อัตรา

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เฟส 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รับสมัคร จำนวน 560 อัตรา

ระยะเวลา 3 เดือน ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

พื้นที่จ้างงาน จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง

เปิดรับสมัคร 17-23 มิถุนายน 2563

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://rmu9000.rmu.ac.th/

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

สำนักงานเลขาธิก …